സെന്റ് ജോസഫ്സ് ജൂനിയർ സ്കൂളിന്റെ 59-ാം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ കവി പ്രൊഫ.വി.മധുസൂദനൻ നായർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു

കുടിവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധം കുട്ടികളിൽ വളർത്തണം – കവി മധുസൂദനൻ നായർ

കോഴിക്കോട്: സ്വന്തം കുടിവെള്ളം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ബോധം കുട്ടികളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണമെന്ന് കവി പ്രൊഫ.വി.മധുസൂദനൻ നായർ. അത്തരമൊരു ബോധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവരെ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സെന്റ് ജോസഫ്സ് ജൂനിയർ സ്കൂളിന്റെ 59-ാം വാർഷികാഘോഷ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു കവി. ഉത്തരം പറയാനുള്ള ആർജവമാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത്. അതിനു നമ്മൾ അവനെ പ്രാപ്തരാക്കണം. അറിവ്…

Continue Reading
Facebook
Twitter